Osaka Tenmangu Shrine Travel information

Osaka Tenmangu Shrine

27osaka-osaka-temmangu-shrine

Introduction

Osaka Tenmangu Shrine (‘εγ“V–ž‹{:Osaka Tenmangu) is a shrine that is also known as "Tenma no Tenjin-san".
Tenjin Festival, one of Japan's three major festivals, is held.

 

Access

‘

 

 

Related Web site

https://www.osakatemmangu.or.jp/ [Japanese]
by Osaka Temmangu Shrine

 

Search

Unrelated images and videos may be displayed in search results.

Photo

Search photos of Osaka Tenmangu Shrine

 

Video

Search videos of Osaka Tenmangu Shrine

 

Souveni photo

Search photos of Osaka Tenmangu Shrine


yShrinezyntz

Privacy & Terms
page top