Kasugataisha Shrine Travel information

Kasugataisha Shrine

29nara-kasugataisha-shrine

Introduction

Kasugataisha Shrine (t“ú‘åŽÐ:Kasuga-taisha) is a shrine registered as a World Heritage Site.
It is the total headquarters of Kasuga Shrine which has about 1000 places throughout the country.

 

It is a shrine related to the ancient large powerful family "Fujiwara".

 

Kasugataisha Shrine is a shrine founded in 768.Kasugataisha Shrine is deifying Patron god of "Nakatomi".

 

After the death of "Kamatari Nakatomi" who played an active part in Taika Reform, he received Fujiwara surname. The descendants of "Kamatari Nakatomi" became Fujiwara surname.

 

There are many national treasures and important cultural assets of the country in Kasugataisha shrine.

 

by “Þ—ÇŽs“®‰æƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹

 

Access

- JR Yamatoji Line / Kintetsu Nara Line Change from "Nara Station" to Shinai Junkan Bus and get off at "Kasuga Taisha Omote-sando" bus stop, about 10 minutes walk

 

- JR Yamatoji Line / Kintetsu Nara Line Change from "Nara Station" to Nara Kotsu Bus and get off at "Kasuga Taisha Honden" bus stop

 

 

Related Web site

http://www.kasugataisha.or.jp/about/index_en.html
http://www.kasugataisha.or.jp [Japanese]
by Kasugataisha

 

Search

Unrelated images and videos may be displayed in search results.

Photo

Search photos of Kasugataisha Shrine

 

Video

Search videos of Kasugataisha Shrine

 

Souveni photo

Search photos of Kasugataisha Shrine


yShrinez

Privacy & Terms
page top