Jishu Shrine Travel information

Jishu Shrine

26kyoto-Jishu Shrine

Introduction

26kyoto-Jishu Shrine

Jishu Shrine (’nŽε_ŽΠ:Jishu jinja) is a shrine registered as a World Cultural Heritage.

It is famous as the god of marriage.

 

 

 

 

 

 

by ‹ž“s’nŽε_ŽΠ

 

Access

‘

 

 

Related Web site

https://www.jishujinja.or.jp/english/
https://www.jishujinja.or.jp/ [Japanese]
by kyoto-jishujinja

 

Search

Unrelated images and videos may be displayed in search results.

Photo

Search photos of Jishu Shrine

 

Video

Search videos of Jishu Shrine

 

Souveni photo

Search photos of Jishu Shrine


yShrinezyntz

Privacy & Terms
page top