Goshikizuka tomb Travel information

Goshikizuka tomb

28kobe-goshikitsuka-tomb

Introduction

28kobe-goshikitsuka-tomb

Goshikizuka Tomb (ŒάF’ΛŒΓ•­:Goshiki-zuka Kofun) is the largest circular-shaped ancient tomb with rectangular frontage in Hyogo Prefecture.

 

 

 

 

 

by kobecitychannel

 

Access

‘

 

 

Related Web site

http://goshikiduka.org/ [Japanese]
by ŒάF’ΛŒΓ•­ŠΗ—Ž––±Š

 

Search

Unrelated images and videos may be displayed in search results.

Photo

Search photos of Goshikizuka tomb

 

Video

Search videos of Goshikizuka tomb

 

Souveni photo

Search photos of Goshikizuka tomb


yHistorical spotzyntz

Privacy & Terms
page top