Susukino Travel information

Susukino

01sapporo-Susukino

Introduction

@

01sapporo-Susukino
Susukino (‚·‚·‚«‚Ì:Susukino) is a downtown and entertainment district in Chuo-ku, Sapporo.

 

Along with Kabukicho in Shinjuku, Tokyo and Nakasu in Fukuoka, it is one of the "three major entertainment districts in Japan".

 

 

Access

¡

 

 

 

Search

Unrelated images and videos may be displayed in search results.

Photo

Search photos of Susukino

 

Video

Search videos of Susukino

 

Souveni photo

Search photos of Susukino


Privacy & Terms
page top